Kurslar

C#

Qeydiyyat son tarixi: 2018-11-01

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

İnformasiya təhlükəsizliyi

Qeydiyyat son tarixi: 2018-10-20

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

Linux Ubuntu (Basic)

Qeydiyyat son tarixi: 2018-11-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

Java-Fundamentals

Qeydiyyat son tarixi: 2018-10-10

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

MS Excel (beynəlxalq sertifikat)

Qeydiyyat son tarixi: 2018-11-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

PHP + MySQL

Qeydiyyat son tarixi: 2018-10-10

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

MS Excel

Qeydiyyat son tarixi: 2018-11-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

© 2017