Kurslar

MS Excel 2016 Basic (II - IV saat 14:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2020-03-03

Dərs otağı: IT club

Ətraflı

PHP + MySQL + Database (I - III saat 14:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2020-03-02

Dərs otağı: IT club

Ətraflı

HTML/CSS/JavaScript (I - III saat 10:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2020-03-02

Dərs otağı: IT club

Ətraflı

Helpdesk (II -IV saat 18:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2020-03-02

Dərs otağı: IT club

Ətraflı

C#

Qeydiyyat son tarixi: 2020-03-03

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

Java-Fundamentals

Qeydiyyat son tarixi: 2020-03-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

ORACLE DBA

Qeydiyyat son tarixi: 2020-03-03

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

© 2017