Kurslar

MS Excel 2016 (Basic) 15:00

Qeydiyyat son tarixi: 2019-06-06

Dərs otağı: IT club

Ətraflı

HTML/CSS/JavaScript

Qeydiyyat son tarixi: 2019-06-07

Dərs otağı: IT club

Ətraflı

PHP + MySQL + Database (15:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2019-06-07

Dərs otağı: IT club

Ətraflı

PHP (laravel)

Qeydiyyat son tarixi: 2019-06-07

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

C#

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-20

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

Java-Fundamentals

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

ORACLE DBA

Qeydiyyat son tarixi: 2019-05-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

© 2017