Kurslar

PHP (laravel)

Qeydiyyat son tarixi: 2019-05-01

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

PHP + MySQL + Database (15:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-18

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

HTML/CSS/JavaScript (10:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

MS Excel (Basic) 15:00

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-19

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

MS Excel (Basic) 10:00

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-19

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

PHP + MySQL + Database (10:00)

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-18

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

C#

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-20

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

Java-Fundamentals

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-15

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

ORACLE DBA

Qeydiyyat son tarixi: 2019-02-20

Dərs otağı: IT Club

Ətraflı

© 2017