Qeydiyyat üçün giriş edin. Giriş

PHP + MySQL


İştirakçı sayı: 18

Qeydiyyatdan keçənlərin sayı: 2

Boş qalan yerlərin sayı: 16

Müəllim: Rza Talıbov Dərs otağı: İT Club Qiymət:

Tarix: 2018-09-30 - 2018-11-30

PHP təlimində nələr öyrənəcəksiniz?

Siz, 48-52 saatlıq dərs müddətində  PHP təlimində aşağıdakı mövzuları öyrənəcəksiniz:

- Apache serverlər: ümumi məlumat və əsas iş prinsipləri;
- PHP dilinin imkanları, tətbiq sahələri;
- Dilin sintaksisi və idarəetmə konstruksiyaları;
- PHP ilə sorğuların emalı;
- PHP dilinin funksiyaları;
- Obyekt və siniflər;
- Sətirlər və massivlər ilə iş;
- Fayl sistemi ilə iş;
- SQL: əsas anlayışlar;
- PHP və MySQL-in qarşılıqlı əlaqəsi;
- Sessiyalar vasitəsilə girişlərin avtorizasiyası;
- PHP və XML-in qarşılıqlı əlaqəsi;
- Şablonların istifadəsi.

© 2017