Qeydiyyat üçün giriş edin. Giriş

JavaScript


İştirakçı sayı: 18

Qeydiyyatdan keçənlərin sayı: 0

Boş qalan yerlərin sayı: 18

Müəllim: Mahir Vəliyev Dərs otağı: İT Club Qiymət:

Tarix: 2018-03-01 - 2018-05-01

JavaScript təlimində nələr öyrənəcəksiniz?

 Siz, 1 aylıq JavaScript təlimində aşağıdakı mövzuları öyrənəcəksiniz:

- JavaScript dilinin imkanları, tətbiq sahələri;
- Dilin sintaksisi və idarəetmə konstruksiyaları;
- JavaScript dilinin funksiyaları;
- Obyektlər və Massivlər;
- JavaScript və OYP;
- Brauzerin obyekt modeli;
- HTML elementlərinin istifadəsi;
- Sənədin obyekt modeli (DOM);
- Hadisələr və onların emalı;
- Əlavə imkanlar.

© 2017